Изработка и монтаж на метални конструкции. Разработка на метода за монтаж, въз основа на даденото местоположение и основа. Прецизна изработка на стоманени и алуминиеви конструкции и последващи операции за защита на изделието.