СВЕТЕЩИ ТОТЕМИ

Един елегантен начин да обозначите дадена сграда и да насочите клиентите си е чрез поставяне на светещи тотеми. Тази категория реклами разбира се могат да се реализират и като не светещи, освен за външна употреба, могат да се оформят и като интериорен елемент. Светещите и не светещи рекламни тотеми са подходящи за указване на местоположение, промоционални оферти, изброяване на дейности и продукти или просто за насочване в дадена посока.

Външните светещи тотеми

Тотемите са обемни тела, които се поставят на добре видими места, обикновено на входа на различни сгради или обекти. Много подходящи са за големи бизнес обекти или комплекси с голяма площ и много прилежащи сгради за указване на местоположението на всяка от тях. Характеризират се и с това, че имат свойствата на перпендикулярна реклама.

Светещи тотеми, както повечето реклами могат да се изработват от различни материали и с различни размери, но като цяло са съоръжения с дълъг живот. Обикновено и така се проектират, тъй като стойността им не е малък разход. Тъй като размерите им могат да са и доста големи, тези съоръжения се проектират с отделни модули. Това улеснява монтажа и транспорта, както и последваща необходимост от подмяна на някои от елементите. Голямо предимство е, ако светещите тотеми е проектиран, така че да има възможност за подмяна на отделните елементи. Например стрелки, лога, цени и др. Най-общо казано един тотем представлява вътрешна метална конструкция и обшивка от алуминиева ламарина или еталбонд, в която се прорязват информационните елементи. Тотемите могат да бъдат двустранни и едностранни.

Възможни са различни сложни изпълнения, вакуумно формовани елементи, различни детайли и форми, цветни изображения, поставяне на LED екрани в самия тотем или въртящи се детайли. Тези изделия са много характерни за денонощни обекти, бензиностанции и хипермаркети. Проектирането играе не малка роля при осъществяването на тези рекламни съоръжения, тъй като се изисква голяма прецизност за всеки елемент и познаване на материята.

Рекламните пилони

Рекламните пилони са вид обемни тела, като при тях информационния детайл или знак са поставени на доста по-голяма височина. Целта е забелязване от големи разстояния, дори километър.

Важно е да имате предвид, че всички тези тела се поставят винаги след узаконяване в съответната община. Фирма Фарко се е реализирала като водещ изпълнител на различни типове тотеми и пилони.

.

Рекламни тотеми

Рекламни тотеми се наричат вертикални рекламни съоръжения с големи размери, предназначени да бъдат забелязвани отдалече. Те могат да бъдат изключително разнообразни като форма, конструкция и изпълнение, което гарантира уникалността и функционалността на всички рекламни тотеми.

.

Рекламни тотеми – какво е това

рекламни тотеми 1

Рекламни тотеми – John Deere

Рекламни тотеми сте виждали често – това са огромните рекламни съоръжения, които се монтират на земята и се издигат високо над нея. Те са вертикални, тесни и високи, да са заемат малка площ, но в същото време да бъдат забележими за минувачите. Височината на различните рекламни тотеми може да бъде различна, но обикновено започва от около 2 метра, което гарантира добра видимост.

Повечето рекламни тотеми са обемни и се поставят на места с добра видимост, например пред входовете, в дворовете или на паркингите на големи обекти като молове, бензиностанции, ресторанти с градини, корпоративни сгради, държавни институции, шоуруми, паркинги и др.

Изработка на рекламни тотеми

Рекламни тотеми могат да бъдат изработени по много начини и от много различни материали.  В повечето случаи за основа използваме алуминий, който осигурява здравина и лекота на конструкцията. Рекламните площи на повечето рекламни тотеми са изработени от плексиглас, еталбонд или прахово боядисана алуминиева ламарина, тъй като тези материали са трайни, леки и лесни за обработване. Понякога създаваме атрактивни рекламни тотеми, в които използваме няколко материала, за да създадем още по-добре визия. Необходимите надписи, лога и т.н. могат да бъдат изписани върху плоскостите с помощта на фолио или да бъдат прорязани, за да пропускат светлината от вътрешността на тотема нощем.

При проектирането и изработката на светещи рекламни тотеми важна роля играят няколко фактора: целта на съоръжението, бюджета, безопасността, възможността за монтаж и за поддръжка. Тъй като са наистина големи, почти всички рекламни тотеми представляват сериозен разход. Затова често се предлага възможност тотемите да бъдат изработени от отделни елементи, които лесно да бъдат подменяни при нужда – цени, стрелки, надписи и др. Така конкретните рекламни тотеми могат да бъдат използвани десетилетия наред, като при нужда от актуализация на информацията не се налага цялостно изграждане на ново съоръжение.

Монтаж на рекламни тотеми

Във FARCO можем да изработим и монтираме стотици видове рекламни тотеми. Стараем се всеки един от нашите рекламни тотеми да е специфичен, различен, съобразен с нуждите и изискванията на клиента и промотиращ по възможно най-добрия начин неговия бизнес.

рекламни тотеми 2

Рекламни тотеми – Булстрад

Повечето рекламни тотеми представляват обемни правоъгълници с голяма височина и малка основа, които се монтират на къси крачета близо до земята. Начините на закрепване на тези рекламни тотеми зависят изцяло от възможностите на терена, но най-често се налага отливането на бетонна плоча, която да гарантира безопасността на конструкцията.

Някои рекламни тотеми биват прикрепвани към специални метални конструкции, съставени от един или два високи пилона. Целта в този случай е да могат да бъдат монтирани високо над земята. Конструкциите се изработват в зависимост от вида и размерите на конкретните рекламни тотеми, съобразени изцяло с техническите изискванията за безопасност. В същото време са съобразени с дизайна на тотемите, за да останат незименна част от визията им.

Видове рекламни тотеми

Повечето рекламни тотеми, които поръчват нашите клиенти, са светещи. Основното предимство на светещите рекламни тотеми е, че се виждат прекрасно дори през нощта. Така задачата им да рекламират вашия бизнес може да се изпълнява по всяко време на денонощието. Нещо повече – когато са осветени, всички рекламни тотеми изглеждат още по-впечатляващи и привличат по-лесно вниманието.

Осветлението, което поставяме в светещите рекламни тотеми, обикновено е изпълнено с LED светодиоди, но можем да поставяме и неонови светлини. Така  съоръжението е икономично и дълготрайно, което го превръща в още по-добра инвестиция.

Но невинаги има нужда от рекламни тотеми със собствено осветление. Понякога мястото, на което се поставят, е достатъчно осветено нощем, за да се виждат ясно. Друг път е невъзможно или нерентабилно да се достави електрическа енергия до съоръжението. Така или иначе нашите клиенти могат да разчитат на нас и за изработването и монтирането на несветещи рекламни тотеми, които обикновено са по-бюджетни и по-евтини за поддръжка.

рекламни тотеми 3

Рекламни тотеми – DAF

Освен всичко останало, тотемите могат да имат едно, две, три или четири лица, в зависимост от вашите нужди и бюджет. Повечето лица осигуряват по-добра видимост от всички посоки, но понякога това не е необходимо – например ако смятате да монтирате рекламни тотеми пред стените на сградата.

Във FARCO изработваме и въртящи се рекламни тотеми, които са изключително атрактивни и създават добър имидж на всеки бизнес.

В тотемите могат да се монтират и LED екрани, по които да се появяват надписи, контролирани от вас самите.

Рекламни тотеми – възможности за рекламиране

Всички рекламни тотеми дават широки възможности за рекламиране.

Имиджова реклама. В този случай върху тотема се изписва само логото на бизнеса ви. Тъй като се вижда лесно и отдалече, това е добра възможност да заявите присъствието си на пазара. Особено полезно е, когато поставяте рекламни тотеми в близост до мястото, където осъществявате бизнеса си – офис, цех, магазин, ресторант и др. Така потенциалните ви клиенти ще знаят не само кои сте, но и къде се намирате.

Указателна табела. Всички рекламни тотеми разполагат с достатъчно голяма рекламна площ, за да може върху нея да се изпишат разнообразни указателни надписи. Това често се използва в големи бизнес или търговски центрове за указване на различните дейности, които се извършват в тях. Подобни са и тотемите на бензиностанциите, които указват цените на горивата в момента. Понякога такива рекламни тотеми се използват и за рекламиране на промоции  в хипермаркети и за други рекламни цели.

рекламни тотеми 4

Рекламни тотеми – АЕЦ Козлодуй

Комбинирана реклама. Ако имате нужда от комбинация между имиджова реклама и указателни елементи, това е лесно за постигане при всички светещи тотеми. По тях може да бъде изобразено на практика всичко, от което имате нужда – логото на компанията ви, дейността ви, дори указателни стрелки или данни за контакт. Такива рекламни тотеми обикновено се поставят в близост до обекта, за който се отнасят.

Външни и вътрешни рекламни тотеми

Според мястото, на което могат да се монтират, съществуват външни и вътрешни рекламни тотеми. Външните рекламни тотеми се монтират на открито – пред входа, на паркинга, в двора, на тротоара и т.н. Обикновено имат по-големи размери и са изработени от по-издръжливи материали.

Вътрешните рекламни тотеми се използват предимно в големи помещения като търговски или корпоративни центрове. Те имат по-често указателни функции, например да ориентират посетителите за дейностите или магазините, които присъстват на етажа.

Рекламни тотеми – какво е това
Изработка на рекламни тотеми
Монтаж на рекламни тотеми
Видове рекламни тотеми
Рекламни тотеми – възможности за рекламиране
Външни и вътрешни рекламни тотеми


5/5 - (1 vote)