СВЕТЕЩИ ТОТЕМИ МЕГАТРОН

13.08.2020г.

Описание: Екипа на Фирма Фарко изработи, достави и монтира светещи тотеми за новата сграда на Мегатрон в София. Изработката включва метални конструкции, алуминиеви капаци и прорязано лице. Логото е изработено чрез вакуумно формоване и вътрешно осветление.

Светещи тотеми

Рекламният тотем е елегантен начин да обозначите дадена сграда и да насочите гостите си. Тази категория реклами разбира се могат да се реализират и като не светещи. Oсвен за външна употреба, могат да се оформят и като интериорен елемент. Светещи тотеми или не светещи са подходящи за указване на местоположение, промоционални оферти, изброяване на дейности и продукти или просто за насочване в дадена посока.

Външните светещи тотеми са обемни тела, които се поставят на добре видими места, обикновено на входа на различни сгради или обекти. Много подходящи са за големи бизнес обекти или комплекси с голяма площ и много прилежащи сгради за указване на местоположението на всяка от тях. Характеризират се и с това, че имат свойствата на перпендикулярна реклама. Тотемите също като повечето реклами могат да се изработват от различни материали и с различни размери, но като цяло са съоръжения с дълъг живот.

Обикновено и така се проектират, тъй като стойността им не е малък разход. Тъй като размерите им могат да са и доста големи, тези съоръжения се проектират с отделни модули. Това улеснява монтажа и транспорта, както и последваща необходимост от подмяна на някои от елементите. Голямо предимство е, ако тотема е проектиран, така че да има възможност за подмяна на отделните елементи. Например стрелки, лога, цени и др. Най-общо казано един тотем представлява вътрешна метална конструкция и обшивка от алуминиева ламарина или еталбонд, в която се прорязват информационните елементи. Тотемите могат да бъдат двустранни и едностранни.

Възможни са различни сложни изпълнения. Вакуумно формовани елементи, различни детайли и форми, цветни изображения, поставяне на LED екрани в самия тотем или въртящи се детайли. Тези изделия са много характерни за денонощни обекти, бензиностанции и хипермаркети. Проектирането играе не малка роля при осъществяването на тези рекламни съоръжения. Изисква голяма прецизност за всеки елемент и познаване на материята.

Клиент:Мегатрон

Партньор:

Оценете тази страница