Как използваме данните:

ФАРКО Събира и използва лична информация, за да ви служи по-добре, като персонализираме вашата работа и взаимодействие с нас. Примери за начините за използване на данните ви включват:
Административна комуникация
Комуникация с вас във връзка с нашите услуги. Примерите за административна кореспонденция включват отговори на ваши запитвания или искания или извършване на услуги

Защита

Поддържаме интегритета и сигурността на нашия уеб сайт, характеристики и услуги и предотвратяваме заплахи за сигурността, измами или други криминални или злонамерени действия, които компрометират вашата информация. Когато взаимодействате с нас, ние се задължаваме да предприемем разумни стъпки за проверка на вашата самоличност преди да ви дадем достъп до личните данни.
Реклама
Предоставяме персонализирани оферти и актуални статии и новини за нашите услуги и други избрани партньорски уеб сайтове

Спазване на закона

Спазваме приложимото законодателство, регламенти, съдебни разпореждания, искания от страна на правителства и правоприлагащи органи, за да предлагаме по правилен начин услугите и продуктите си и да защитаваме себе си, клиентите и потребителите си, както и да разрешаваме евентуални потребителски спорове.

Данни, които събираме:

Личните данни са информация, която разкрива самоличността ви или чрез която можете пряко или косвено да бъдете идентифицирани. Събираме личните ви данни, когато използвате нашите услуги и уебсайт или по време на разговори или кореспонденция с наши представители.
Личните данни, които събираме от вас, зависят от характера на взаимодействието ви с нас или с услугите, които използвате, но може да включват следното:

Информация, която предоставяте директно

Информация за връзка – това е лична и/или служебна информация за връзка, например собствено име, фамилно име, адрес, телефонен номер, номер на факс, имейл и други подобни данни за връзка.
Данни за местоположението – събираме данни за географското местоположение, когато активирате базирани на местоположението услуги или когато избирате да предоставите информация за местоположението си по време ползването на нашите услуги.
Демографски данни – събираме или получаваме от трети страни определена демографска информация, например държава, пол, възраст, предпочитан език, обща информация за образование и трудов стаж, общи данни за предпочитанията за заетост.
Предпочитания – събираме информация за предпочитанията и интересите ви във връзка с нашите продукти, услуги (от това, което споделяте с нас, и от изводите, които си правим на база на предоставените факти) и предпочитанията ви за получаване на съобщения от нас.

Друга уникална идентифицираща информация – примери за друга уникална информация, която събираме от вас, са данни, които ни предоставяте при личен контакт, онлайн, по телефона или по пощата, в офиса или други канали за обслужване на клиенти, отговори на въпроси от потребителски анкети или конкурси, както и допълнителна информация, която събираме за улесняване на предоставянето на услуги и за да отговорим на запитванията ви.
Не сте задължени да споделяте личните данни, които изискваме, въпреки че в някои случаи, ако изберете да не споделяте информацията, няма да можем да ви предоставим нашите услуги, определени специализирани функции или да отговорим ефективно на запитванията ви.
Информация, която се събира автоматично при използване на нашите услуги от ваша страна
Данни за устройствата – събираме информация за вашия компютър и/или други устройства, например операционна система, регион, език, часова зона, модел, възраст на устройството, дата на производство на устройството, версия на браузъра и допълнителна техническа информация според продукта.
Данни за преглед на уеб сайтове – събираме информация за посещението и активността ви в нашия уеб сайт, приложения или уеб сайтове, „поддържани“ от други компании от наше име, както и приложения или уеб сайтове, на други компании „поддържани“ от наше име, включително съдържанието (и включени реклами), които разглеждате и използвате, адреса на уеб сайта, от който идвате, както и други действия, свързани с разглеждането на уеб сайтове (напр. страниците, които преглеждате, връзките, върху които щраквате).Част от тази информация се събира чрез нашите инструменти за автоматично събиране на данни, които включват бисквитки, уеб отметки и вградени уеб връзки.

Как опазваме данните ви

За да предотвратим неупълномощен достъп или разкриване и да гарантираме правилно използване на информацията ви, използваме разумни и подходящи физически, технически и административни процедури за опазване на данните, които събираме и обработваме. Съхраняваме данните, както се изисква или е допустимо от закона и за период, в който данните продължават да имат законна бизнес цел.

Как споделяме данни

Ще споделяме личните ви данни както следва:
Споделяне с доставчици на услуги
Използваме доставчици на услуги, които да управляват и поддържат определени аспекти от бизнес операциите ни от наше име. Тези доставчици на услуги може да са разположени в други държави по света и да предлагат изпълнение на поръчки, доставка на продукти, персонализиране на съдържание, рекламна и маркетингова дейност (включително дигитални и персонализирани реклами), ИТ услуги, доставчици на имейл услуги, хостване на данни. Нашите доставчици на услуги са задължени по договор да пазят личните данни, получени от нас, и нямат право да ги използват за други цели освен за извършване на услугите съгласно нашите указания. Предприемаме мерки за осигуряване на адекватна защита при пренос на лични данни съгласно приложимото законодателство.

Спазване на закона

Можем да споделяме личните ви данни, когато вярваме добронамерено, че сме длъжни да: 1) отговорим на надлежно упълномощени заявки за информация от правоприлагащите органи, както и да спазваме изискванията за националната сигурност и други изисквания на правоприлагащите органи; 2) спазим закон, наредба, призовка или съдебно нареждане; 3) разследваме и да помогнем за предотвратяване на заплахи за сигурността, измами или друга криминална или зловредна дейност; 4) приложим/защитим правата и собствеността на Pandavision; или 5) да защитим правата или личната безопасност на Pandavision, нашите служители и трети лица в или при използване на собственост на Pandavision, когато това е възможно, и в синхрон с изискванията на действащото законодателство.
Как използваме инструментите за автоматично събиране на данни
Използваме и позволяваме на определени други компании да използват бисквитки, уеб отметки и други подобни технологии („автоматични инструменти за събиране на данни“) във връзка с нашите услуги. Правим това, за да разберем как използвате нашите услуги; да подобрим потребителския ви опит и да активираме персонализирани функции и съдържание; да оптимизираме рекламите и маркетинговата си дейност; и да ви показваме в Интернет реклами, съобразени с вашите интереси.

Как използваме бисквитките

Бисквитките са малки текстови файлове, съдържащи малък обем информация, които се изтеглят на устройството ви, или по-технически формулирано, в браузъра, който използвате на това устройство, когато посещавате уеб сайт. Фирмата, която поставя бисквитки в браузъра ви, може да прочете информацията от поставената бисквитка. Бисквитките се класифицират като „бисквитки за сесия“, които не остават на устройството след затварянето на браузъра, или „постоянни бисквитки“, които обикновено остават в устройството, докато не ги изтриете или не изтече срокът им на действие.
Различните бисквитки се използват за изпълнение на различни функции, които описваме по-долу:
Използваме бисквитки, които са важни – Някои бисквитки са важни, защото ви позволяват да навигирате в уеб сайтовете ни и да използвате техните функции. Без тези бисквитки не можем да предоставяме подходящо съдържание според типа устройство, което използвате.
Използваме бисквитки за функционалност и ефективност – тези бисквитки имат за цел например да можем да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашата платформа или използвате нашите услуги. Да запомняме потребителски ви преференции (пр. какви настройки сте избрали, за кой град желаете да разглеждате предложения и др.) Да можем да Ви препоръчваме услуги, отговарящи на Вашите предпочитания. За събиране на информация за начина, по който посетителите използват платформата ни, за да можем да я поддържаме в най-добър вид и да подобряваме услугите. За временно съхраняване на анонимна информация, която ни помага максимално добре да Ви предоставяме релевантни предложения. За други спомагателни функции.
Също така на нашата интернет страница използваме Google Remarketing – технологиите за ремаркетинг на Google. Чрез тези технологии към потребителите, които са посетили нашата интернет страница, може да бъде насочена целева реклама в други страници от партньорската мрежа на Google. Google Remarketing също използва Cookies.
Ако не искате да получавате реклами въз основа на интересите си, можете да деактивирате използването на Cookies от Google за тези цели, като посетите тази страница и използвате там функциите „Деактивиране на рекламите въз основа на интереси в Google“ и/или „Деактивиране в мрежата на Google на рекламите въз основа на интереси“.
Имайте предвид, че списъкът по-горе не е изчерпателен и се актуализира периодично.

Други инструменти за автоматично събиране на данни

Уеб отметки
Използваме и позволяваме на избрани трети страни да използват уеб отметки (обикновено в комбинация с бисквитки), за да обобщаваме информация за използването на уеб сайта от вас, взаимодействията ви по имейл или други средства за комуникация, да измерваме ефективността и да ви предлагаме подходящо съдържание и реклами. Уеб отметката (нарича се също уеб маяк или чист GIF) е прозрачно графично изображение (обикновено 1 пиксел x 1 пиксел), което се вмъква в онлайн съдържание, видеоклип или имейл и позволява на сървър да чете определен тип информация от устройството ви, знае кога сте разгледали определено съдържание или конкретно съобщение по имейл, определя датата и часа на прегледа на отметката и IP адреса на устройството ви. Можем например да вмъкваме уеб отметки в рекламни имейл съобщения или бюлетини, за да определяме дали съобщенията ни са отваряни, дали са предприети действия във връзка с тях, както и дали инструментите ни за кореспонденция функционират правилно.
Вашият избор относно автоматичното събиране на данни и онлайн проследяването
Където е приложимо, изискваме съгласието ви за използване на бисквитки и други инструменти за автоматично събиране на данни, които съхраняват или осъществяват достъп до информация на устройството ви.

Настройка и изтриване на бисквитките

 • Настройки чрез Вашия браузър
  Ако не искате да разрешавате бисквитките изобщо или искате да използвате само определени бисквитки, моля разгледайте настройките на браузъра си. Можете да използвате настройките на браузъра си, за да оттеглите по всяко време дадено вече съгласие да използваме бисквитки, както и за да триете вече приети бисквитки
  Важно е да имате предвид, че деактивирането на функциите за бисквитки в браузъра може да доведе до невъзможност да използвате услугите ни, тъй като без задължителните бисквитки платформата ни не може да изпълнява основните си функции.
  Уеб отметки
  Тъй като уеб отметките са същите като всяко друго искане за съдържание, включено в създаването на уеб страницата, не можете да ги откажете или да изключите. Имате евентуално възможност да деактивирате уеб отметките в имейл съобщенията, като не изтегляте изображения, съдържащи се в съобщенията, които получавате (тази функция зависи от софтуера за имейл, използван на персоналния ви компютър). Трябва да се има предвид, че това действие не винаги ще отмени уеб отметка или други инструменти за автоматично събиране на данни от имейл съобщение поради специфичните характеристики на софтуера за имейл. За допълнителна информация в тази връзка разгледайте информацията, предоставена със софтуера за имейл или от доставчика на услугата. Уеб отметките могат да бъдат спрени при определени обстоятелства, като изключите бисквитките или промените настройките за бисквитките в браузъра си.
  Вградени уеб връзки
  Ако не искате да събираме информация за връзките, върху които щраквате, можете: да промените вашия избор на начина, по който получавате съобщенията от нас (т.е да изберете текстова версия на съобщението, ако това е възможно), или да не щракате върху връзките в имейл съобщенията, които изпращаме;
  Упражняване на вашите права и връзка с нас
  Имате право на достъп до всички лични данни, които сте ни предоставили, или които съхраняваме за вас. Имате право също така да оттегляте вече дадено съгласие или да заявявате коригиране, допълване, ограничаване, анонимизиране или изтриване на личните ви данни, както и да изисквате разяснения във връзка с обработването. В определени случаи искането ви може да бъде отхвърлено въз основа на правно изключение, например когато предоставянето на информация ще разкрие лични данни на друго лице или когато съществува правна забрана да разкриваме подобна информация.
  Свържете се с нас
  Ценим вашите отзиви. Ако имате въпроси или притеснения относно нашата Политика за поверителност, събирането и използването на вашите данни или във връзка с евентуално нарушение на местните закони за поверителност, можете да се свържете с нас по имейл office@farco.bg Цялата кореспонденция се третира като поверителна. При получаване на съобщение от Вас, наш представител ще се свърже с Вас в разумен срок, за да отговори на въпросите и притесненията Ви. Целта ни е всички Ваши проблеми да се разрешават в срок и по ефективен начин.

Промени в нашата Декларация за поверителност

Ако направим промени в нашата Политика за поверителност, ще публикуваме актуализирания текст тук и ще посочим датата на последната редакция. Ако направим важни промени в Политиката за поверителност, които съществено изменят практиките ни за поверителност, ще ви уведомим чрез други средства, например по имейл или чрез публикуване на уведомление на страниците ни в социалните медии, преди да влязат в сила промените. Последната актуализация на тази Политика за поверителност е от май 2018г.

 

1.1/5 - (7 votes)