Рекламните табели са навсякъде. Независимо дали се оглеждате на летище или се ориентирате в книжарница, ще видите табели. Знаците са повече от атракция за потребители, служители или клиенти. Те са полезна информация, която улеснява живота на всечки на непознато място.

Нека разгледаме някои отрасли, където индустриалните рекламни табели помагат за ефективното разпространение на информация:

Летища:

Табелите на летищата не са лесен проект. Всички типове табели трябва да се допълват с оформлението на летището. Но основно те трябва да бъдат: полезни, лесни за разбиране, лесни за намиране и да включват цифрови дисплеи в реално време.

Летищата са места на суматоха, никой няма време да спре и да гледа таблата, освен ако има време за чакане. Пътниците, служителите и всички останали зависят от системата за информация, която да ги насочи по техните пътища.

Летищата също така са една от най- големите корпорации, които използват почти всички видове индустриални знаци. Целта е да се улесни навигацията за всички и тук е мястото на табелите.

Университетски кампуси:

Образователните сектори навсякъде стават все по- големи и използват табели в кампусите. Разнообразни решения за цифрови табели от цифрови плакати до многофункционални HD видео стени се използват за насочване, информиране, ангажиране и стимулиране на студенти, преподаватели и посетители.

Ето поглед върху някои места, където се използват табели в образователния сектор: класни стаи и офиси, библиотеки и лаборатории, общежития, входове, портали, зали за събития, арени и лекционни зали.

Сигнализацията вече не е ограничена до търговския сектор. Тя е навсякъде и дава динамичен поглед върху информацията по най- различни начини. Освен това табели като дигитални дисплеи могат да преодолеят празнината в комуникацията между студенти и преподаватели, като предоставят новини за кампуса.

Магазини

Целта на табелите е да направят всичко достъпно. Повечето индустриални знаци са полезни в по- големи търговски обекти и магазини като: магазини за търговия на дребно, търговски центрове, хранителни магазини, сезонни магазини.

Това са местата, които привличат клиенти с най- новите видове табели. Сигнализацията в магазините е или за разпространяване на информираност за марката или за насърчаване на специални оферти или продукти.

Ресторанти

Ресторантите са добър пазар за табели. Веднага след като вашият ресторант е готов, ще искате да привлечете клиенти и да изложите храната си. Можете да направите това чрез менюто, декорацията или чрез ефективен маркетинг, който включва табели. Табелите на открито се открояват и могат да предизвикат интереса на минувачите да посетят вашия ресторант и след това да станат редовни клиенти. Храненето е сетивно преживяване. Трябва да се хареса и на очите. Индустриални знаци като декоративни стикери и дисплеи могат да създадат това преживяване за вашите клиенти.

Офиси

За офисите рекламните табели са толкова важни, колкото и при другите изброени по- горе видове, но се фокусират повече върху интериора, а не върху екстериора. При всеки различен офис има подходяща комбинация от типове знаци. Освен това в офисите знаците са повече за хората вътре, отколкото за външните хора. Видовете интериорни табели, полезни за служителите, са: табели за инвалиди (включващи такива с подобно на брайлово писмо), вградени LED табели, обемни знаци, графики върху прозорци и стени.

В офисите фокусът на табелите е да улеснят живота на служителите и да ги накарат да се чувстват по-удобно и да са по- продуктивни.

Болници

Доставчиците на здравни услуги вече разбраха, че имат проблем с дизайна. Този проблем е свързан с изгледа, който имат болниците. Това ги накара да помислят за болнични табели, като използват комбинация от външни и вътрешни табели.

За болниците въвеждането на табели беше сложен процес. След като приеха табелите, всичко започна да става по- лесно. Днес болниците са модифицирали своите информационни схеми, така че да включват помощни табели като: знаци, указващи посока, цифрови дисплеи, табели за инвалиди.

Болничните табели са повече от навигация. Става дума за помощ и лесен достъп за болнични помощници, пациенти и посетители. Болниците са места, където времето е важно в реално време и знаците помагат да се намали загубеното време за намиране на подходящи места. Това накара болничният дизайн да се съсредоточи повече върху това да помага на хората да правят това, което правят най-добре т.е. да помагат и се грижат за хората.

Днес табели има навсякъде и хората разчитат на най- близкото показване на информация, което да им помогне. Знаците сега са повече за информация и помощ, отколкото просто за привличане на вниманието.

Оценете тази страница