Светлинна реклама с обемни светещи букви

Светлинна реклама - качествени 1

Светлинна реклама – качествени – DHL

Може би най-често използваната светлинна реклама в съвременната практика. По своята същност тя представлява своеобразен надпис от отделни осветени букви. Въпросните букви е възможно да бъдат осветени по различни начини – да е осветено само лицето, да свети цялата буква или пък да се получава фоново осветяване (което означава светлината да бъде излъчвана зад буквите и да създава приятен фон, на който те да изпъкват). Изработваната светлинна реклама може да се различава доста в зависимост от местоположението, за което е предвидена, и от материала, който се използва за нейното създаване.

Видове светлинна реклама според нейното местоположение

Светлинна реклама може да бъде поставена на покрива на съответната сграда. За целта обаче трябва да бъдат изпълнени две условия – да е налице добра видимост към покрива, както и самата светлинна реклама да се

Светлинна реклама - качествени 2

Светлинна реклама – качествени – Краун

отличава с достатъчно големи размери, с надеждно осветление и със забелязващ се дизайн. Все по-често се залага на варианта изработената светлинна реклама да бъде поставена на самостоятелна конструкция, разположена в близост до търговския обект, която наричаме тотем. Целта е минувачите да бъдат информирани за продукти и цени, както и насочвани към съответния търговски обект.

Разгледайте нашите предложения за светещи реклами.

Светлинна реклама с обемни светещи букви
Видове светлинна реклама според нейното местоположение

Оценете тази страница