3D проектиране на разнообразни рекламни изделия. Моделиране и пресъздаване на дизайнерските идеи. Пресъздаване на материали.