ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЕМНИ СВЕТЕЩИ БУКВИ

20.02.2019г.

Описание: Визуализация и проектиране за обект от веригата SPA CEYLON. Извършихме цялостно проектиране на рекламните елементи на марката. Обемни светещи надписи, светещи лога, интериорни елементи и др.

Клиент: SPA CEYLON

Партньор:

Оценете тази страница