Видовете светеща рекламна табела

Светеща рекламна табела - цена 1

Светеща рекламна табела – цена – Мундус Сървисиз АД

Два са видовете светеща рекламна табела – с вътрешно и с външно осветяване. Изборът между тези два вида трябва да се реализира най-вече на база качеството на осветяване, което очаквате, и цената, която можете да си позволите да заплатите. В следващите абзаци ще ви представим двата типа светеща рекламна табела, за да направите вярна преценка.

Светеща рекламна табела с вътрешно осветление на практика представлява кутия, в която са инсталирани LED или неонови лампи. Лицето е направено от прозрачен или пък прорязан метален материал, докато гърбът е изцяло непрозрачен. Тази структура ще позволи на вашата светеща рекламна табела да бъде максимално ефективно осветена. През нощта тя дори ще бъде два пъти по-ясно видима отколкото през деня.

Що се отнася до типа светеща рекламна табела с външно осветление, в нея няма инсталирани осветителни тела. Външни прожектори се насочват към въпросната светеща рекламна табела, за да я осветят през нощта. Една светеща рекламна табела с външно осветление ще ви излезне по-евтино, но с нея няма как да достигнете добрата видимост и атрактивността на тези с вътрешно осветление.

Кои фактори да вземете под внимание при избора на проект за светеща рекламна табела?

Светеща рекламна табела - цена 2

Светеща рекламна табела – цена – ДЕНТАЛ

Няколко са факторите, които е добре да вземете под внимание при избора на проект за светеща рекламна табела. Това са нейните размери, послание, дизайн и т.н. Ето малко повече информация за споменатите фактори:

  • избора на проект за светеща рекламна табела: размери – размерите на бъдещата светеща рекламна табела трябва да бъдат правилно прецизирани. Необходимо е те от една страна да са достатъчни, за да се вижда табелата отдалеч, а от друга – да не надвишават предвиденото за табелата пространство. Заложете на оптималната комбинация между тези два аспекта, за да не ви се налага скоро да заменяте изработената светеща рекламна табела с нова.
  • избора на проект за светеща рекламна табела: послание – помислете добре за посланието, което бихте искали да предадете до потребителите посредством въпросната светеща рекламна табела. Това послание задължително трябва да отговаря на профила и имиджа на вашия бизнес. В същото време е необходимо то да бъде съвместимо с целите, които сте си поставили в рамките на настоящата промо кампания.
  • избора на проект за светеща рекламна табела: дизайн – дизайнът е още един важен фактор при избора на проект за светеща рекламна табела. Нужно е той да постига две основни задачи. На първо място да е атрактивен, да се отличава сред останалите външни реклами наоколо и да привлича погледите на преминаващите хора. И на второ – да позволява написаните с букви послание и име на бранда да са видими дори от големи разстояния.

Разгледайте нашите предложения за рекламни табели.

Видовете светеща рекламна табела

Кои фактори да вземете под внимание при избора на проект за светеща рекламна табела?

5/5 - (1 vote)