Дизайн на фасадни реклами. Със или без необходимост от монтажна конструкция. Предвиждане на монтаж върху разнородни фасадни повърхности. Фасадна реклама за калкани със прожекторно осветяване.