Представете се чрез външна реклама. Една от най-разпространените видове външна реклама са именно светещите реклами и обемни букви.