БРАНДИРАНЕ НА ВИТРИНА THE CURTAINS

02.03.2022г.

Описание: Брандиране на витрини на магазини. Брандирането се състоеше в изработка на PVC стикери за витрината. Проекта включваше и изработка и монтаж на винилна рамка, осветена с прожектор.

Клиент:

Партньор:

Оценете тази страница