Какво е външна реклама?

17.08.2017

Външната реклама е един от най-ефективните начини за рекламиране, защото седи на вниманието на преминаващите хора 24 часа в денонощието. Именно затова, е важно да направите външната си реклама максимално въздействаща.

Доброто качество на изработка, грамотното оформление определено работят в полза на рекламодателя.

За да се забележи е необходимо рекламата да привлича вниманието, а за да се запомни, да е интересна и да носи полезна за потребителя информация.

Трябва да се подбере подходяща цветовата гама. Най-добре привличат вниманието естествено сигналните цветове. Но да се направи реклама като пътен знак – в повечето случаи ще получим обратен ефект. За да се привлече вниманието може да се използва интересен фон с подходящ цвят, лого на фирмата или друг орнамент също може да помогне.

За всяка реклама основно е подходящо поднесеното послание към клиента. Добре е текстът да е кратък и ясен. Разбира се необходимо е да се подберат правилно подходящ шрифт и цвят за текстовете.

Друг важен елемент е от какво разстояние се вижда рекламата и колко бързо минава през погледа. Колкото по добре се вижда и колкото повече време се гледа – толкова по добър е ефектът от нея. В някои от случаите може да се направят и определени компромиси. Част от текста се прави с размер, осигуряващ разчитането му от по-голямо разстояние, за да ангажира вниманието, а останалото се чете от близо. Така на единица площ може да се разположи повече информация. И все пак трябва да се прави разлика между каталога на продуктите и реклама.

За да има положителен ефект всичко това трябва да се направи с познаване на работата от подготвен и познаващ работата специалист.

Оценете тази страница