Дизайнерите на осветени знаци вече имат повече начини да добавят драматични светлинни ефекти към своите творения. Отминаха дните, в които осветените знаци трябваше да се изработват с метални кутии с дълбочина най-малко 127 mm. Целта беше да се осигури достатъчно пространство за високо волтово неоново осветление и окабеляване. С широкото разпространение на днешните светодиоди (LED) в тази област настъпи революция. Сега са възможни много по-плитки конструкции- до 38 мм за осветените отпред букви и по-малко от 25 мм- за осветените отзад- от различни метални или пластмасови материали.

Визуален контекст

При проектирането на осветени знаци има редица фактори, които трябва да се вземат предвид и оценят по време на целия процес. От една страна трябва да се направи пълен преглед на планираното за инсталиране място. Може да има местни фактори, като например ограничения в пространството или съществуващо осветление в околността, които биха могли да повлияят отрицателно върху видимостта на знака.

Контекстът на инсталационния сайт също ще определи дали знакът ще бъде гледан отблизо или от разстояние. Обемните букви трябва да бъдат оразмерени и разположени правилно, за да се гарантира, че са лесно четими. За по-нататъшно повишаване на четливостта цветът на монтажната повърхност трябва да бъде силно контрастиран с цветовете на буквите.

Друг фактор е колко голяма част от знака ще бъде директно осветена. Някои букви могат да бъдат осветени отпред, други- отзад (с ореол) или например могат да бъдат осветени само конкретни области. Всички тези съображения ще помогнат да се идентифицират оптималните материали, които да се използват за знака и как най-добре да бъде осветен, с кои видове и цветове на светодиодите.

Материали и покрития

Осветените лица на знаците могат да бъдат от полупрозрачни материали във всеки желан цвят или с така наречения акрил „ден/ нощ“. Както се предполага от термина, той позволява на обемните букви да показват един цвят през деня, а друг- през нощта. За по- детайлни дизайни повърхностите на знаците могат да бъдат отпечатани със специални полупрозрачни мастила. Те могат да бъдат приложени с винил или покрити с полупрозрачни бои за осветени части и непрозрачни бои или винил за неосветени части.

За дизайн с ореол лицата могат да бъдат от почти всякакъв вид метални или пигментирани пластмасови покрития. Те могат да бъдат отпечатани, приложени с винил или боядисани във всяка комбинация от цветове. Обемните букви трябва да бъдат оразмерени и разположени правилно, за да се гарантира, че са лесно четими в контекста на мястото им на инсталиране.

При тази свобода основният фокус на дизайнера трябва да бъде да определи кой цвят, покритие и осветление ще работят най-добре за знака. Трябва да вземете под внимание и околния визуален контекст, за да постигнете желания вид на буквите.

Съображения за осветление на букви с ореол

Ако повърхността на мястото за монтаж на букви с ореол е тъмно и лъскаво, тя ще абсорбира светлината и ще създаде огледален ефект със светодиодите. От друга страна матовият блясък с подходящ цветови контраст може да поддържа по-силен ореолен ефект. Светещи реклами външни.

Друг въпрос е на какво растояние от повърхността трябва да се монтират буквите. Колкото по-близо са до стената зад тях, толкова по-малко осветление ще се излъчва по периметъра на буквите, ограничавайки по този начин желания ефект. Светещи реклами външни!

Най-добрият ефект на осветеност с ореол се получава с разстояние от буквата до стената от около 38 mm т.е. това е минималната дълбочина за лицево- осветен знак. Дизайнерът ще трябва да реши колко широк и светъл желае да е осветеният контур около всяка буква или друг визуален компонент и около знака като цяло. Разстоянието между буквите може да се наложи да се регулира, например за да се предотврати появата на „смесване“ на буквите, когато бъдат осветени.